Avís legal

Iberics Genito SL
B-63183594
Sant Joan 35-37
Vilanova i la Geltrú
08800 Barcelona
Tlf: 93 893 24 82

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

El propietari d’aquest web i el seu contingut és l’empresa Iberics Genito SL, d’ara endavant Genito. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant Genito exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

Genito es reserva el dret de modificar el contingut del web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

Genito declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements a la web.

Condicions d’Utilització del Web

Genito ofereix al seu web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats.

Genito es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.genito.es podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, Genito es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Genito que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament del web .

Política de Protecció de Dades Personals

Alguns serveis prestats al web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Redycomercio són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.

Genito, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la LO 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, si s’escau, avaladors de l’ entitat jurídica firmant queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents.

Aquests fitxers han quedat registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), tal com estipula la llei vigent, amb codis d’inscripció assignats: 2071280110, 2071270097, 2071280108, 2071280106.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb Genito, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els que l’usuari decideixi donar-se d’alta, així com l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per Genito.

Genito ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a genito. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb Redycomercio a través del correu electrònic genito@genito.es.

Genil pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web, associant únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Genito reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur.

Actualment, la majoria dels navegadors vénen configurats per defecte per bloquejar la instal·lació de cookies de publicitat o de tercers en el seu equip. L’usuari pot ampliar les restriccions d’origen, impedint l’entrada de qualsevol tipus de galeta, o, per contra eliminar aquestes restriccions, acceptant l’entrada de qualsevol tipus de cookies.

Si l’usuari ha modificat voluntàriament la configuració del navegador per admetre galetes de publicitat o de tercers, aquesta acció significarà que dóna el seu consentiment per al tractament de les seves dades als efectes de publicitat.

D’acord amb el que estableix el Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, no serà necessari el consentiment de l’usuari quan l’emmagatzematge o accés relatius a les galetes siguin d’índole tècnica al sol tal d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

Genito

Genito